Rok Miłosierdzia Bożego

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)"

 

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu.

 

 

 

 

 

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa

Msza św. prymicyjna ks. Ryszarda Słowiaka 19 maja 1991 roku.

 

Dziękczynna Eucharystia  za 25 lat posługi kapłańskiej została odprawiona przez Ks. Jubilata  22 maja 2016 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Ciepłowodach. Tydzień później w niedzielę 29 maja 2016 r. ks. Ryszard będzie sprawował o godz. 12.00 mszę św. Jubileuszową w rodzinnej parafii w kościele Chrystusa Króla w Dzierżoniowie.

 

 

 

Co w seminarium piszczy

 

Trzynastu alumnów III roku Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy a wśród nich nasz kleryk Adrian Fajkowski,  wyruszyło 21 sierpnia na 10. Jubileuszową Pieszą Pielgrzymkę na Górę Igliczną do sanktuarium Matki Bożej „Śnieżnej” – Przyczyny Naszej Radości.

Pielgrzymi wyruszyli z przed gmachu seminarium duchownego w Świdnicy po porannej modlitwie i poświęceniu znaku pielgrzymkowego i pielgrzymów przez ks. prał. dr Tadeusza Chlipałę, rektora WSD w Świdnicy. Patronem grupy pielgrzymkowej był w tym roku św. Jan XXIII, papież.

W ciągu 6 dni i blisko 130 km wędrówki alumni odwiedzili parafie m.in. Jedlinę Zdrój, Głuszyce, Nową Rudę, Wambierzyce, Polanicę Zdrój, Bystrzyce Kłodzką, które są położone na pątniczym szlaku, poznali księży i teren diecezji świdnickiej. W trakcie pielgrzymowania klerykom towarzyszyli  przełożeni seminarium duchownego: ks.  Mirosław Rakoczy, ojciec duchowny WSD, i ks.  Tomasz Federkiewicz, prefekt WSD w Świdnicy.

 

Natomiast Piesza Pielgrzymka Alumnów III roku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu wśród których jest nasz kleryk Wojciech Sulima wyruszyła tradycyjnie 25 sierpnia do Częstochowy żegnana przez rektora Seminarium wrocławskiego Ks. dr Adama Łuźniaka, by dotrzeć 2 września do stóp Pani Jasnogórskiej. Trasa jest nieco dłuższa ok 200 km i przebiega przez diecezje: wrocławską, opolską i częstochowską.

- Celem pielgrzymki jest duchowe przygotowanie alumnów do przyjęciem stroju duchownego - sutanny, które odbędzie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to ważne wydarzenie w życiu każdego alumna, niezwiązanym z udzieleniem posług i święceń, ale widzialnym znakiem stroju, który kojarzony jest z osobą duchowną. Otaczamy naszych kleryków Adriana i Wojtka swoją modlitwą. Pamiętamy również o Marcinie, który rozpocznie od października III rok formacji seminaryjnej.

 

 

Obietnice różańca świętego

Obietnice Różańca świętego, objawione bł. Alanowi de Rupe

Obietnic tych jest piętnaście, tj. tyle, ile jest tajemnic Różańca. Oto one:

 1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca św., otrzyma wyjątkowe łaski.
 2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać Różaniec.
 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie Różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie go karał w swej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwy, wytrwały w łasce Bożej i będzie godny życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do Różańca świętego.
 10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie, przez odmawianie Różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

 

 

Portal Msze.info

Galeria

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Galeria