Misje święte 4-11 października 2020

 

Nowenna przed misjami z prośbą o owoce Ducha Świętego

 

1 miesiąc  Nowenny – styczeń 2020

 

O odnowienie i umocnienie wiary w całej wspólnocie parafialnej. Aby czas misji stał się czasem powszechnego rachunku sumienia z przeżywania naszych praktyk wiary: modlitwy zwłaszcza rodzinnej, uczestnictwa we Mszy św., korzystania z sakramentów św. i tego wszystkiego, w czym nasza wiara się wyraża.

 

DUCHU ŚWIĘTY DAJ UPRZEJMOŚĆ W  MIEJSCACH PRACY

 

2 miesiąc  Nowenny – luty 2020

 

O odnowienie naszego życia moralnego: o dobrą spowiedź misyjną i o łaskę przemiany dla ludzi żyjących w grzechach, obarczonych nałogami, oddalonych od Boga.

 

DUCHU ŚWIETY DAJ OPANOWANIE WSZYSTKIM UZALEŻNIONYM

 

3 miesiąc  Nowenny – marzec 2020

 

O odnowienie świętości życia małżeńskiego i rodzinnego. O odbudowanie więzi miłości w naszych rodzinach, a szczególnie tych, które przeżywają kryzysy.

 

DUCHU ŚWIETY DAJ POKÓJ SKŁÓCONYM

 

4 miesiąc  Nowenny –  kwiecień 2020

 

O ożywienie i odnowienie życia sakramentalnego w całej parafii i w każdej rodzinie.

 

DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ NASZE RODZINY MIŁOŚCIĄ.

 

5 miesiąc  Nowenny – maj 2020

 

O ducha prawdziwej modlitwy i odnowienia zdrowej pobożności w każdym z nas i w naszych domach. By były one prawdziwymi sanktuariami wiary przeżywanej w rodzinie.

 

DUCHU ŚWIĘTY UMOCNIJ WIERNOŚĆ WE WSZYSTKICH POWOŁANIACH

 

6 miesiąc  Nowenny – czerwiec 2020

 

O większą troskę w wychowaniu dzieci i młodzieży. O stałą współpracę rodziców z dziełem katechizacji i troskę o uczestnictwo ich dzieci w praktykach wiary.

 

DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ SERCA MŁODYCH LUDZI TWOJĄ RADOŚCIĄ

 

7 miesiąc  Nowenny – lipiec 2020

 

O ducha ofiary w dźwiganiu krzyża i umocnienie w cierpieniu ludzi chorych, cierpiących, podeszłego wieku i wszystkich, którzy potrzebują umocnienia duchowego i cielesnego.

 

DUCHU ŚWIĘTY DAJ CIERPLIWOŚĆ CHORYM

 

8 miesiąc  Nowenny – sierpień 2020

 

O łaskę powrotu do gorliwości życia religijnego dla parafian zaniedbujących obowiązki wiary. Szczególnie o łaskę powrotu do Boga dla najbardziej zaniedbanych duchowo, którzy nie byli może zbyt długo u sakramentów św., zagubili drogę do kościoła, zaprzestali praktyki modlitwy; aby i ich Chrystus przyprowadził do źródła odnowy misyjnej.

 

DUCHU ŚWIĘTY WLEJ DOBROĆ W NASZE ŻYCIE SPOŁECZNE 

 

  9 miesiąc  Nowenny –  wrzesień 2020

 

O Boże błogosławieństwo na czas misji. O błogosławione owoce tego czasu łaski, przez podjęcie  i wypełnienie dobrych postanowień misyjnych, które złożymy pod misyjnym krzyżem.

 

DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ ŁAGODNOŚCIĄ DZIECI I MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

 

 

 

Portal Msze.info

Galeria

Święta

Poniedziałek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męcz.

Galeria