Parafialny zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas w Ciepłowodach 

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach został powołany 28.11.2005r. i działa wg  statutu zatwierdzonego przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Posiada własne konto założone  w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach oddział w Ciepłowodach. Parafialny Zespół Caritas liczy 10 osób:  Przewodniczący Zespołu Ks. Ryszard Słowiak. Prezes p. Zofia Stiller- Śliczna, Sekretarz p. Barbara Sulima, Skarbnik p. Bogumiła Kołkowska - Zawada.  PZC  posiada własne niezależne pomieszczenie znajdujące się przy plebanii w Ciepłowodach. Zespół pełni dyżury w czwartki od godz. 16.00 – 17.30, według ogłoszenia.

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest wypróbowanym narzędziem Opatrzności Bożej, zjednoczenia ludzi z Bogiem i z braćmi, oraz środkiem uświęcenia dusz.

  1.     Żywy Różaniec oznacza:

  a)      Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie, oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu nazywamy Różaniec streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

 b)      Życie wiara, nadzieją i miłością. Należeć bowiem do żywego Różańca znaczy wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia, oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi.

 c)       Oznacza jakby ELEKTROWNIĘ DUCHOWĄ, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie. Dbałość o Dom Boży, szaty liturgiczne. Krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego, sprawiedliwości społecznej  itd.

 d)      Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą TWIERDZĄ OBRONNĄ, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową; przed ateizmem i laicyzacją, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem.

 e)       Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca, czyli jedną Tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest cały Różaniec dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany  u stóp Maryi Królowej.

2.     Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

 Raz w miesiącu, zwykle w pierwszą niedzielę, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic przez losowanie lub ciągłą kolejność tajemnic. Zmiana tajemnic odbywa się w kościele po Mszy Św. lub po wieczornym Nabożeństwie. Zawsze jej przewodniczy ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, błogosławi przyniesione przez zelatora do ołtarza tajemnice, wymienia zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia dziesiątek Różańca lub inną modlitwę i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

 3.     Obowiązki w Żywym Różańcu.

 A.   Obowiązki członków Żywego Różańca

 a)       Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 

b)      Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych. 

c)       Częste przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych. 

d)      Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolska. 

e)       Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór Św. Dominika. 

f)        Udział w pogrzebie i modlitwach za zmarłego członka Żywego Różańca.

B.   Obowiązki zelatora

 a)         Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na Nabożeństwie. 

b)         Dostarcza Tajemnicę nieobecnym. 

c)          Zachęca do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich. 

d)         Zbiera miesięczne składki np.: na Msze Św. , szaty liturgiczne, dla ubogich itp. 

e)          Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością i pomocą. 

f)           Czuwa, by Różą miała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora. 

g)         Utrzymuje stałą łączność między Różą a ks. Dyrektorem.

 

Odpusty dla Wspólnoty Żywego Różańca

 

Święta Penitencjaria na mocy specjalnego indultetu Stolicy Apostolskiej z dnia 25.X. 1967 roku udziela członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie:

a) w dniu przyjęcia do Różańca, 

b) Narodzenia Pana Jezusa (25.XII.), c) Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), d) Zwiastowania NMP (25.III.) e) Wniebowzięcia MB

 (15. VIII.), Królowej Różańca (7.X.), g) Niepokalanego Poczęcia NMP (8.XII.), h) Oczyszczenia NMP (2.II.).Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: Spowiedź i Komunia Św. , modlitwa według intencji Ojca Św., przynajmniej prywatnie odnowienie postanowienia wiernego zachowania statutu  Żywego Różańca.

 

  INFORMACJE

 Pierwsza Niedziela miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.00-12.00.

 Zmiana Tajemnic Różańcowych w I niedzielę miesiąca o godz. 17.30.

 W każdą środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 11 listopada wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii.

 Uroczyście obchodzimy Święta Maryjne.

 

 Jezus pragnie, bym była  więcej znana i miłowana

 Róże Różańcowe

 

 I.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  FATIMSKIEJ

 II.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  KRÓLOWEJ POLSKI

III.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

 IV.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  CZĘSTOCHOWSKIEJ

 V.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  z LOURDES

 VI.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  MIŁOSIERDZIA – Kobyla Głowa

 VII.RÓŻA   MATKI  BOŻEJ  BOLESNEJ – Piotrowice Polskie

  

Akt obrania Matki Bożej Niepokalanej na Opiekunkę Wspólnoty Żywego Różańca

 

i poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu

 

     MARYJO Wspólnota Żywego Różańca Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach wraz ze swoim Księdzem Opiekunem Ryszardem Słowiakiem   Obiera sobie Ciebie Pani Niepokalana na swoją Patronkę  i Opiekunkę i poświęca się dziś Twojemu Niepokalanemu Sercu w  roku Jubileuszu 60 lecia istnienia parafii po wojnie.

 Zawierzamy Ci nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i naszą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

   Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą , by napełnił nas i uświęcił. Spraw aby nasza Wspólnota była prawdziwą rodziną. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie Różańca , częste przyjmowanie Sakramentów Świętych i świadectwo chrześcijańskiego życia, byśmy dla Ciebie Niepokalana Dziewico, zdobyli cały świat, by przez Ciebie Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi.  Rozpal w nas miłość do Twego Syna obecnego w Eucharystii. Błogosław nas wszystkich , obdarz nas niezwykłym pokojem i prowadź przez codzienność do Jezusa. Amen.

 Ciepłowody  9 grudnia 2006 r.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Portal Msze.info

Galeria

Święta

Wtorek, XIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Galeria